Tjenester

Autorisasjoner og godkjenninger

Vi innehar følgende autorisasjoner og godkjenninger:

 • Autorisert el. installatør.
 • Registret hos DSB, som virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.
 • Autorisert Teleinstallatør TIA, registret hos Post og Teletilsynet.
 • Installasjonsinspektør. Godkjent av sertifiseringskomiteen, Norges Energiverkforbund.
 • Brannforebyggende el kontroll i bolig. Godkjent av det Norske Veritas.
 • Godkjent opplærings bedrift.
 • Startbank, fullt kvalifisert som leverandør.
 • Dun & Bradstreet Norway, AAA Norges høyeste kredittverdighet

Service, kvalitet og sikkerhet

Hisøy Elektro AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell.

Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll.

Hisøy Elektro AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd. Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.

Svakstrøm

Vi leverer følgende type anlegg innenfor "svakstrømsfaget":

 • Tele-/data spredenett (alle kategorier). Se produktspekter fra Draka.
 • Fiberkabling: stamnett og horisontalt spredenett fra Alcadon
 • Levering av nettverksutstyr som switcher, routere, fiberconvertere etc.. fra Alcadon
 • Telefonsentraler fra Aastra (Ascotel-sentraler)
 • ITV fra Noby (Everfocus) og/eller IP-basert fra Level-One
 • Innbruddsentraler fra Noby (Satel) og Ulsec AS
 • Adgangsystemer fra Noby og Ulsec AS
 • Brannalarmsentraler fra Eltek og Autronica
 • Porttelefoner fra Qualitronic (Aiphone)
 • AV-anlegg fra Presentations Data

Sterkstrøm

Vi leverer alle typer anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som:

 • Serviceoppdrag/ hastesaker.
 • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler.
 • Nybygg bolig/næringslokaler.

Våre hovedleverandører på grossistsiden er Otra NorgeElektroskandia og Solar

§13 Oppbevaring av dokumentasjon

Hva kan du gjøre selv?

Før du vurderer å gjøre elektrisk arbeid selv, tenk over følgende:
Kan det få store konsekevenser for meg og min familie dersom det arbeidet jeg gjør resulterer i brann eller at noen får strøm i seg, og er villig til å ta risikoen?

Etter at du har fått gjort elektriske arbeider av en elektroentreprenør så skal elektroentreprenør gi deg en dokumentasjon i form av "Samsvarserklæring" og "sluttkontrollrapport med måleresultater fra alle sikringskurser det har blitt arbeidet på". Som privatperson har du ikke anledning til å lage noen slik dokumentasjon, ei heller om du får hjelp av en elektromontør som ikke er registrert elektroentreprenør.

Mange som selger eller kjøper boliger i dag opplever feil med det elektriske anlegget. Sannsynligvis er det feil og mangler med over 80 % av landets elektriske anlegg, derav Norges lite hyggelige brannstatistikk. Imidlertid har Gjensidige nor som muligens det eneste forsikringsselskap begynt å rabattere de som får kontrollert sine elektriske anlegg. Kontroller eventuelt ditt forsikringsselskap for spesielle vilkår i så måte. 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg pålegger deg som eier / bruker av elektriske anlegg å sørge for at det elektriske anlegget er i orden til enhver tid.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har informasjon om hva du selv kan utføre. Følg "linken" www.DSB.no for mer informasjon.

§9 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredss